Det handler om mennesker

Bæredygtighed handler om mennesker. Mennesker som taler med hinanden, inspirerer hinanden og motiverer hinanden. Derfor er det også hos menneskene, vi skal skabe de første steps for succes i forhold til implementeringen af bæredygtige handlinger.

Af Rasmus Horsted Jensen, partner i  Wordperfect Aarhus

Worldperfect arbejder ud fra dette udgangspunkt, hvad enten det drejer sig om produktudvikling, procesdesign, kommunikationsopgaver, strategiarbejde, projektudvikling eller organisationsudvikling. 

 

Bæredygtighed kan bruges som innovationsredskab. Vi kan altså bruge bæredygtighed til at skabe motivationen og inspirationen til at skabe de forandringer, som skal til for at kunne skabe ændringer og handlinger i en bæredygtig retning.

 

Det er vigtigt at få samlet de rigtige handlinger i en strategi, som man hele tiden kan referere til og holde hinanden op på. En strategi skal fungere som en samlet plan for hele organisationen, altså nogle nedskrevne mål og en plan for, hvordan man opnår målene. Derudover gør en strategi det muligt at fortælle andre om ens bæredygtige skridt, også de små skridt! 

 

Her kommer kommunikationen også ind. Gennem kommunikation kan vi netop inspirere og overlevere viden til hinanden.
 

 

Case: Northside festivalen

Vi har arbejdet med musikfestivalen NorthSide med netop denne proces. Resultater som dem, vi har skabt på NorthSide, laver man ikke over night, og mindre kan også gøre det. Ligesom alle andre er NorthSide startet et sted, og den første del af vores arbejde med bæredygtighedsstrategien var præcis at udvælge det rette sted at starte.

 

Vi valgte at starte med at fokusere på affald. Kunne man gøre NorthSide affaldsfri, så er man kommet langt i forhold til bæredygtighed. Derudover er affald også noget, alle kender, og det er noget, man står med i hånden og tager et aktivt valg med. Derfor er det også meget stærkt rent kommunikativt, samt det giver mennesker en følelse af at have gjort noget godt, så på den måde inviterer affaldssortering så at sige folk til at deltage i bæredygtigheden.

 

Ved at kommunikere det på den rigtige måde kan man gøre affaldssortering til noget, der er lidt cool at bidrage til. Vores arbejder med affaldshåndtering og sortering på NorthSide gik fra at være kommunikation til at være produktudvikling og innovation og til at være en international brandingcase. 
 

Et par eksempler:
 

1) Kommunikation:
Et af de første år, vi rullede affaldssortering for publikum på festivalpladsen ud, var der flere af publikummerne, der stjal klistermærkerne til affaldsspandene og satte dem på deres jakker.

 

"Metal is black” var den mest populære sticker, og budskabet var sådan set bare, at alt metalaffald skulle i den sorte beholder.

 

Ordet “Affaldssortering” indgik ikke i kampagnen. Der var heller ingen budskaber som “Din mor arbejder ikke her”. Men helt simpelt: “Metal is black. Plastic is pink. Glass is grey. Food is green. The rest is blue”.

 

2) Produktudvikling:
Vi udviklede så denne kommunikation et år efter, hvor vi designede et affaldssystem, Rebox, som skulle nudge publikum til at sortere deres affald ude på festivalområdet, samtidig med at vi opgraderede indsatsen backstage med sortering i op til 20 forskellige affaldstyper.

 

Dette samtidig med at vi indsatte et hold af frivillige, som skulle lave dialog med publikum om bæredygtighed - de blev/bliver kaldt trashtalkere. Alt dette blev fremhævet af A Greener Festival Award som noget af det mest inspirerende inden for affaldshåndtering.

 

Dette viser, at det er de små skridt, som virker. Det handler om adfærd og kommunikation. Og samtidig: It’s all about people.

Northside
NORTHSIDE er en musikfestival for 40.000 mennesker. Siden 2013 har Worldperfect været bæredygtighedspartner på NorthSide, som fra starten har taget bæredygtighed ind som en kerneværdi.

 

På NorthSide bruger vi bæredygtighed til at skabe givende partnerskaber og engagerede frivillige, som alle arbejder mod en så bæredygtig festival som muligt. Blandt andet med den mest ambitiøse affaldssortering set herhjemme, 100% økologisk mad og et mål om at være 100% kørende på vedvaren

Læs om bæredygtighed på Northside
 

Aarhus Kulturhovedstad 2017
Gennem vores arbejde med Aarhus kulturhovedstad 2017 har vi set, hvor vigtigt det er at arbejde med både de store og de små skridt. Og også at arbejdet med bæredygtighed har mulighed for at inspirere langt ud over landets grænser.

 

I vores projekt med Aarhus Sustainability Model arbejder vi med mange forskellige interessenter i forskellige kulturprojekter. 

Læs om Aarhus Sustainability Model

 Bregnerødvej 144A • 3460 Birkerød • Tlf: 70 22 11 73 • Email: kursuslex@kursuslex.dk