Mærkningsordninger

Er du i tvivl om, hvad du skal kigge efter, hvis du gerne vil købe mere bæredygtigt ind til dine møder og events. 

Herunder ser du en beskrivelse af de mest almindelige mærkninger og certificeringer. Målet med miljømærkerne er at mindske forbrugets samlede miljøbelastning. 

Derfor ser miljømærkerne på hele produktets rejse og de på at mindske de miljøproblemer, der opstår undervejs - til gavn for mennesker, miljø, klima og jordens ressourcer. 
 

Der er flere fordele ved at vælge varer og serviceydelser, der er miljømærket:
 

  • Som virksomhed skal I ikke selv opstille miljøkrav. Det er gjort for jer

  • Miljømærkning Danmark følger op på og kontrollerer løbende miljøkravene

  • Miljømærkninger har en stor troværdighed

  • Det er nemt at kommunikere internt og eksternt om bæredygtige indkøbsvalg via logoer

  • Det er nemt at opstille målepunkter for ens grønne indkøbsstrategi

Oversigt over udvalgte mærkningsordninger:

Økologi-mærket

Det røde Ø-mærke angiver, at varen er ”statskontrolleret økologisk”. Anvendes på landbrugsvarer dyrket ifølge EU’s regler for økologiske landbrugsproduktion. Udenlandske økologiske varer kan kun få mærket, hvis de er pakket og kontrolleret i Danmark. Der må bruges 42 udvalgte tilsætningsstoffer i Ø-mærkede fødevarer. Det er kun 1/10 af, hvad der er tilladt i ikke-økologiske varer. Ø-mærkningen er en frivillig ordning. Fødevareministeriet kontrollerer, at reglerne overholdes.
 
Fordelene ved at vælge økologiske varer:

  • Du vil undgå pesticidrester og GMO

  • Du vil skære ned på tilsætningsstoffer.

  • Du vil være med til at øge dyrevel-

Svanen

Svanemærket er det officielle nordiske miljømærke. Danmark tilsluttede sig i 1997. Når man vælger et produkt mærket med Svanen er man med til at mindske miljøbelastningen. Der findes også miljømærkede serviceleverandører som f.eks. rengøringsfirmaer, trykkerier og hoteller. 

 

Hele produktets livscyklus fra råvarer til produktion, brug, bortskaffelse og recirkulering er med i vurderingen, når kravene til miljømærkede produkter og ydelser fastsættes. Der stilles skrappe krav til kemikalier, og det er godt for såvel din egen sundhed som for de mennesker, der fremstiller produkterne, og for miljøet i dag og i fremtiden.
 

EU-Blomsten

EU-Blomsten er det officielle europæiske miljømærke. Blomsten blev etableret i 1992 af EU-Kommissionen, og Danmark har været med fra starten. Mange af kriterierne er de samme som Svanens. 
 
Nogle eksempler: For butikker, restauranter og kantiner stilles der krav om et lavt niveau af usorteret affald. For papirproduktion er der krav om begrænset forbrug af energi. 

MSC certificeret fisk

Det blå MSC-mærke (Marine Stewardship Council) gør det nemt at tage det miljømæssige bedste valg, når man køber ind til menuen til events eller spiser på restaurant. Kun fisk og skaldyr fra fiskerier, der lever op til de strenge standarder for bæredygtighed, kan sælges med det blå MSC-mærke. Standarderne sikrer, at fisk fanges i mængder, der tillader, at fiskebestanden og de økosystemer, de er afhængige af, forbliver sunde og produktive for fremtiden. Der findes over 20.000 MSC-mærkede produkter.

Please reload

Det økologiske spise-mærke

Det økologiske spisemærke er Fødevareministeriets statskontrollerede mærke for økologi, når du spiser på restauranter, på hoteller, får catering eller er på et venue. Det findes i tre farver: guld, sølv og bronze. Farven viser, hvor stor en del økologiske råvarer, der anvendes på spisestedet. Der findes pt. over 215 steder i hele Danmark at vælge mellem.

Guld viser, at spisestedet bruger mellem 90 og 100 pct. økologiske føde- og drikkevarer, sølv mellem 60 og 90 pct. og bronze mellem 30 og 60 pct. økologiske føde- og drikkevarer.

 

Eksempler: Roskilde Festival var med kravet om minimum 75 pct. økologiske råvarer i 2016 for alvor gået ind i kampen for de økologiske måltider. I 2017 har festivalen yderligere optrappet indsatsen og præsenterede i år et mål om at nå 90 pct. økologi i alle deres madboder. I 2016 kunne Northside præsentere 40 økologiske spisemærker i guld og en overordnet økologiprocent på over 95. I 2017 var ambitionen, at man som den første danske festival kunne præsentere et 100 pct. økologisk madudbud, mens ambitionerne for drinkskortet lød på, at 85 pct. af de våde varer skulle være økologiske.
 

Fairtrade

Fairtrade er en international mærkningsordning, der arbejder for, at bønder og arbejdere i nogle af verdens fattigste lande får en rimelig indtægt og bedre arbejdsvilkår. Fairtrade arbejder bredt med bæredygtighed – både økonomisk, socialt og miljømæssigt.

 

I dag er 22 forbrugerlande og 74 producentlande med i ordningen, og der er over 1,6 millioner bønder og arbejdere i systemet.

Eksempelvis kan du købe bananer, sukker, kaffe, te, blomster, vin, honning, chokolade, is, juice, muleposer, kokketøj og ca. 1.400 flere fairtrade-mærkede varer på markedet, og over 75 pct. af dem er økologiske.
 

Please reload

 Bregnerødvej 144A • 3460 Birkerød • Tlf: 70 22 11 73 • Email: kursuslex@kursuslex.dk